Vožnja v megli

Megla na avtocesti in hitri cesti – na kaj moramo biti pozorni?

Video: megla na avtocesti in oznake

Vožnja v megli je nevarnejša zaradi:

  • izrazito zmanjšane preglednosti;
  • okrnjenih možnosti za predvidevanje;
  • vlažnega in spolzkega vozišča;
  • težjega zaznavanja neosvetljenih udeležencev cestnega prometa;
  • večjih naporov med vožnjo (potrebna je bistveno večja voznikova zbranost).

V takšnih okoliščinah bodimo še bolj pozorni in izkoristimo vso sporočilno vrednost prometne signalizacije in opreme cest.


Ukrepi za povečanje varnosti pri vožnji v megli na AC in HC

Prometni znaki in označbe na vozišču:
Določeni odseki oz. območja AC, kjer se pogosto pojavlja megla, so opremljeni s posebnimi polkrožnimi označbami na vozišču ob robni črti in s prometnimi znaki Območje s pogostim pojavom megle. Ob megli jih je treba dosledno upoštevati.

SLIKA 1: Prometni znak napoveduje odsek AC ali HC s pogostim pojavom megle.
SLIKA 2: Kadar sta na vozišču zaradi megle vidna le dva polkroga, je najvišja hitrost vožnje omejena na 70 km/h.
SLIKA 3: Kadar je na vozišču zaradi megle viden le en polkrog, je najvišja hitrost vožnje omejena na 50 km/h.

Sistem vidnega vodenja prometa ob megli z rdečimi lučmi LED, ki voznika vodijo ter mu nakazujejo levi in desni rob smernega vozišča (sistem je trenutno v fazi testiranja na odseku Golega vrha (AC A1, Nanos).
Luči LED se vklopijo in gorijo, če je megla redkejša, ob gostejši megli pa začnejo utripati, kar voznike še dodatno opozori, da povečajo previdnost.


Megla je – v kombinaciji s previsoko hitrostjo in vožnjo na premajhni varnostni razdalji – najpogostejši vzrok za nalete in huda verižna trčenja na avtocestah in hitrih cestah; zato sta izjemno pomembni strpnost in primerna varnostna razdalja.

Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!