Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem nam omogoča, da pričnemo postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja že, ko smo dopolnili 16 let.
Prav tako kot kandidati, ki se niso odločili za vožnjo s spremljevalcem, moramo opraviti zdravstveni pregled, teoretičen del usposabljanja, opraviti teoretični del vozniškega izpita in opraviti praktični del usposabljanja v šoli vožnje.
S spremljevalcem lahko vozimo, dokler ne opravimo vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B oz. največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

Praktični del vozniškega izpita lahko opravljamo, ko dopolnimo 18 let.


Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki.
Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika.


Pomembno: Vozilo mora biti označeno s predpisano “L” tablico!

Prednosti vožnje s spremljevalcem:
• Tveganje za nastanek prometne nesreče je pri mladih in neizkušenih voznikih izredno visoko, ter se s starostjo in vozniškimi izkušnjami postopno zmanjšuje.
• Ker je vpliv neizkušenosti najbolj izrazit v prvih mesecih vožnje oz. v prvih nekaj tisoč prevoženih kilometrih, se je, poleg učinkovitega sistema teoretičnega in praktičnega usposabljanja za pridobivanje potrebnih temeljnih izkušenj, kot najprimernejša izkazala prav vožnja s spremljevalcem.


V nekaterih državah EU, kjer se sistem vožnje s spremljevalcem že nekaj časa izvaja, so dosegli izredno pozitivne rezultate. Udeležba mladih v prometnih nesrečah v obdobju njihove največje ranljivosti se je ponekod zmanjšala celo do 40 %, in sicer manj tvegajo, se bolje prilagajajo in imajo več izkušenj pri vožnji v posebnih okoliščinah.


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!