Vožnja po prometnih pasovih na avtocesti

Avtocesta ima dve fizično ločeni smerni vozišči, križanja z drugimi cestami in z železnico pa so izvedena v različnih ravninah oz. nivojih. Vključujemo in izključujemo se le po označenih priključkih. Vožnja po AC je dovoljena samo tistim motornim vozilom, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, višjo od 60 km/h.


Vozimo po desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozili. Na ta prometni pas se tudi vključujemo na avtocesto, prav tako jo z njega zapuščamo.
Levi prometni pas uporabimo le za prehitevanje.
Zaviralni pas je namenjen zmanjševanju hitrosti/zaviranju pri izključevanju z desnega prometnega pasu.
Pospeševalni pas pa je namenjen pospeševanju pri vključevanju na desni prometni pas AC.

Pozor: Na avtocesti in hitri cesti ne velja prosta izbira prometnih pasov! Ta izbira velja le na večpasovnih cestah v naselju.


Kdaj smemo voziti po levem prometnem pasu?

SLIKA 1: Levi prometni pas je namenjen izključno prehitevanju – ne vožnji!
Če levi prometni pas uporabljamo za vožnjo, ustvarjamo nevarne situacije in po nepotrebnem oviramo ter upočasnjujemo prometni tok vozil. Vozniki, ki pravilno vozijo po desnem prometnem pasu in dohitijo počasnejše vozilo, zaradi omenjenih napačnih ravnanj voznikov ne morejo varno prehitevati, saj je levi prometni pas ves čas zaseden z vozili.

SLIKA 2: Vsa vozila bi morala voziti po desnem prometnem pasu AC, kot je z zeleno črto prikazano na sliki.

SLIKA 3: Slika prikazuje pravilno ravnanje voznika rdečega osebnega avtomobila. Voznik zaključuje s prehitevanjem tovornega vozila in ravna:

  • vklopi desne utripalke (med samim prehitevanjem utripalk nima vklopljenih);
  • ko se prehitevano vozilo pojavi v njegovem notranjem vzvratnem ogledalu, v blagem loku zapelje na desni prometni pas;
  • ko poravna vozilo izklopi desne utripalke in nadaljuje vožnjo po desnem prometnem pasu.

Vožnja po levem prometnem pasu je najpogostejša napaka voznikov!


In kdaj se torej vrnemo nazaj na izhodiščni prometni pas po prehitevanju?

  • Če prehitevamo posamezno vozilo, in ko se to vozilo pojavi v našem notranjem vzvratnem ogledalu – vklopimo desne utripalke ter se vrnemo na sredino izhodiščnega/desnega prometnega pasu AC.
  • Če je vozil (predvsem tovornih) na desnem prometnem pasu več in na primerni varnostni razdalji, lahko s prehitevanjem nadaljujemo, razen če bi s tem ovirali vozila, ki pripeljejo za nami in imajo višjo hitrost. V tem primeru prehitevanje prekinemo.

Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!