Uporaba meglenk

Kdaj vklopimo meglenke in kdaj jih moramo izklopiti?

Uporaba meglenk na sprednji strani vozila in zadnje meglenke je dovoljena le, če je vidljivost manjša od 50 metrov. To pomeni tudi najvišjo dovoljeno hitrost vožnje 50 km/h.
Kadar imamo na vozilu vklopljeno zadnjo meglenko, na armaturni plošči sveti kontrolna svetilka rumene barve.

Če vozimo v megli podnevi (to velja tudi za vožnjo v močnem nalivu) in kadar za nami na vidni razdalji ni drugih vozil, je ob tako zmanjšani vidljivosti smiselna uporaba le zadnje meglenke. Meglenke (na sprednji strani vozila) nam podnevi prav dosti ne koristijo, vsekakor pa so med vožnjo ponoči zelo koristne.


Prikaz razlike v bleščanju zadnje meglenke

Slika 1: Izklopljena zadnja meglenka. Slika 2: Vklopljena zadnja meglenka.

Zadnje meglenke, zaradi izredno močne bleščeče rdeče svetlobe, ne smemo uporabljati, kadar na majhni razdalji za nami vozi drugo vozilo, saj voznika tega vozila ta svetilka izredno močno slepi. Prav tako so zaradi prižgane zadnje meglenke zavorne svetilke (luči) težje opazne.

Ko se za nami na vidni razdalji pojavi vozilo ali ko se vidljivost izboljša, moramo zadnjo meglenko TAKOJ izklopiti.