Prevoz tovora in prtljage

1. del: Prevoz tovora na strehi avtomobila

Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora v vozilu ali na njem, razporedimo, pritrdimo oz. pokrijemo tako, da: ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa; ne povzročajo škode na cesti ali objektih; ne onesnažujejo okolja; ne zmanjšujejo stabilnosti vozila; ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno; ne zmanjšujejo preglednosti vozniku; ne ovirajo voznika med upravljanjem vozila; ne zakrivajo naprav vozila (žarometov, svetilk, odsevnikov, registrskih tablic …); se ne razsipavajo ali padajo z vozila.


SLIKA 1: Tovor lahko izjemoma naložimo tudi na zunanji prtljažnik na strehi. Pri tem moramo upoštevati dovoljeno strešno obremenitev in biti pozorni na določena pravila, pogoje ter omejitve nalaganja. Tovor lahko sega:

  • največ 1 m preko sprednjega dela vozila, pri tem ne sme segati nižje od nivoja strehe;
  • največ 1,5 m preko zadnjega dela vozila ali skupine vozil (vlečno vozilo + priklopno vozilo – prikolica).

SLIKA 2: Označitev tovora. Če sega tovor več kot 1 m (ampak le do največ 1,5 m) preko zadnjega dela vozila ali lahkega priklopnika, ki ga vlečemo z osebnim avtomobilom, ga moramo na najbolj izpostavljeni točki označiti:

  • s tablo velikosti najmanj 25 x 25 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, ki odsevajo svetlobo;
  • podnevi, ob dobri vidljivosti izjemoma le z rdečo tkanino, velikosti najmanj 40 x 40 cm.

SLIKA 1: Če sega tovor čez rob vozila na bočnih straneh, ga moramo na najbolj izpostavljenih točkah spredaj in zadaj označiti s tablo velikosti najmanj 25 x 25 cm.
Bodimo pozorni, da ne presežemo največje dovoljene širine vozil v cestnem prometu, to je 2,55 m.

SLIKA 2: Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti moramo tak tovor na bočno najbolj izpostavljenih mestih, še  dodatno označiti z belima svetilkama na sprednji strani in rdečima svetilkama na zadnji strani.


Dobro je upoštevati: 
Če sega tovor čez rob na sprednji strani vozila, moramo biti pozorni na to, da ne ustavljamo vozila tik za neko oviro; pred nami visoko vozilo (tovorno vozilo, avtobus …) ali pa morebiti zid/steno, pri parkiranju. Namreč, ne smemo pozabiti, da je naše vozilo, za segajoč tovor spredaj, (precej) daljše.
Če sega tovor čez rob na zadnji strani avtomobila, mora biti ustrezno označen le, če sega več kot 1 m čez rob. Pripročamo pa, da ga označimo tudi do tega enega metra, saj lahko ta segajoč tovor za nami vozeči voznik spregleda. Označimo ga lahko na kakršen koli način; najbolje je, da nanj privežemo odsevni telovnik, ki je zelo dobro viden.


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!