Posebnosti na križiščih

Križišče prednostne in neprednostne ceste – prednostna cesta zavija

Prikazano je križišče prednostne in neprednostne ceste, kjer prednostna cesta čez križišče “poteka v loku” oz. “zavija”. Potek prednostne ceste je razviden iz dopolnilne table pod prometnim znakom.

  • Ta križišča so sicer redkejša, a skrivajo precej pasti, predvsem za to, ker vozniki v določenih primerih nimajo prednosti, če tudi vozijo na križišču naravnost. Zaradi nezadostnega poznavanja prometnih pravil se na teh križiščih zgodi precej nevarnih situacij.
  • To so zraven križišč enakovrednih cest edina križišča, kjer velja desno pravilo.
  • Na teh križiščih ne velja pravilo srečanja.

Obrazložitev pravila vožnje na tem križišču

Z vožnjo čez križišče začneta vozili na prednostni cesti, šele nato vozili na neprednostni cesti. 
Med voziloma na prednostni in prav tako med voziloma na neprednostni cesti nastopi desno pravilo, saj so v obeh primerih izpolnjeni vsi trije pogoji:

  1. vozili imata TMT (točko možnega trčenja);
  2. sta na istem prednostnem nivoju (obe sta na prednostni oz. na neprednostni cesti); 
  3. pripeljeta si bočno.

POTEK:
Zeleni in modri osebni avtomobil sta na prednostni cesti. Med njim velja desno pravilo. Voznik zelenega osebnega avtomobila ima prednost pred modrim in odpelje prvi, kot drugi prevozi križišče modri. Rumeni in rdeči osebni avtomobil sta na neprednostni cesti. Tudi med njima velja desno pravilo. Kot tretji prevozi križišče voznik rumenega osebnega avtomobila in kot zadnji voznik rdečega osebnega avtomobila