Okvara vozila na avtocesti

Ob okvari na vozilu na AC (tudi če se na armaturni plošči prižge rdeča opozorilna svetilka o delovanju motorja) moramo izvesti vse varnostne ukrepe za varno ustavitev in zavarovanje vozila ter potnikov.

  1. Takoj, ko opazimo okvaro, vklopimo varnostne utripalke. S postopnim zmanjševanjem hitrosti zapeljemo skrajno desno na odstavni pas, če je na razpolago, ali v nišo za zaustavitev v sili, če je v bližini, oz. skrajno desno ob rob vozišča, če ni odstavnega pasu. Ustavimo. Kolesa naj bodo obrnjena v desno. Še preden izstopimo, v vozilu oblečemo odsevni telovnik. (Če imamo več telovnikov, naj jih oblečejo tudi potniki.)
  2. Izstopimo iz vozila, vzamemo varnostni trikotnik in ga čim prej ustrezno postavimo, da zavarujemo oz. označimo ustavljeno vozilo. Zaradi lastne varnosti hodimo raje ZA ograjo. Vsi potniki nemudoma zapustijo vozilo in se umaknejo za varnostno ograjo.
  3. Vozilo označimo tako, da varnostni trikotnik postavimo na ustrezni razdalji za vozilom (vsaj 100 m oz. 150 korakov). Ko postavimo varnostni trikotnik, se umaknemo za varnostno ograjo.
  4. Pokličemo pomoč (sami ali kateri od potnikov), in sicer z napravo za klic v sili, če je v bližini, ali z mobilnim telefonom na štev. 112 oz. 113 oz. 1970 (Prometnoinformacijski center – PIC). Prav tako pokličemo asistenco, ki jo imamo na voljo. Nato za ograjo pri vozilu mirno počakamo pomoč.

Ob okvari vozila ali zaustavitvi iz kakršnegakoli razloga se po vozišču
(tudi po odstavnem pasu) avtoceste ni dovoljeno gibati!

Pomembno! Odsevni telovnik (imejmo jih več, tudi za potnike) naj bo spravljen na dosegljivem mestu v kabini vozila (npr. v vratih vozila, v predalčku v armaturni plošči, v prostoru pod voznikovim sedežem, nikakor pa ne nekje v prtljažniku, pri rezervnem kolesu …)


Ustavitev na pasu za počasna vozila: Če se moramo s kakršnim koli vozilom ustaviti na pasu za počasna vozila ali na desnem prometnem pasu (če ni odstavnega pasu), moramo upoštevati, da je to NAJNEVARNEJŠA SITUACIJA in nemudoma izvesti vse varnostne ukrepe za zavarovanje vozila in potnikov ter poklicati 112 oz. 113 ali 1970 (PIC).

Naleti vozil na prometnem pasu za počasna vozila niso redkost,
zlasti ko voznik še ne uspe označiti takšnega vozila z varnostnim trikotnikom!


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!