Krožna križišča in najpogostejše napake

1. del: Krožno križišče z ločenimi prometnimi pasovi


Krožna križišča z ločenimi prometnimi pasovi (oz. krožna križišča s spiralnim potekom krožnega vozišča) so novejši tip krožnih križišč, ki zagotavljajo višjo raven prometne varnosti in večjo pretočnost.

Od običajnih krožnih križišč se razlikujejo, in sicer:

  • imajo dva med seboj fizično ločena prometna pasova. Fizična ločitev je izvedena s posebnimi elementi (robniki), ki na celotnem krožnem križišču ovirajo menjavo prometnih pasov – vožnja čez njih ni dovoljena. Ta fizična ločitev prometnih pasov je prekinjena le na mestih, kjer je uvoz na krožno križišče. Na teh prekinjenih mestih ni predvidena menjava prometnih pasov;
  • prometna signalizacija (prometni znaki in označbe na vozišču) pred krožnim križiščem natančno napoveduje ter sporoča, v katero smer vodi določeni prometni pas;
  • možnost obračanja z vozilom je podana/omogočena le iz nekaterih smeri/krakov;
  • po tem krožnem križišču ni možno voziti v krogu.


Približujemo se krožnemu križišču z ločenimi prometnimi pasovi

Ker menjava prometnih pasov na teh krožnih križiščih ni predvidena, se moramo razvrstiti za želeno smer že na ravnem delu vozišča pred samim križiščem, saj so prometni tokovi ločeno vodeni že pred uvozom na to krožno križišče.
Za želeno smer se razvrstimo pred križiščem in to glede glede na označbe na vozišču (puščice za označevanje smeri vožnje) in prometne znake (razvrščanje vozil z imeni krajev).

Na prikazanem krožnem križišču je iz te smeri dovoljena vožnja z:

  • desnega prometnega pasu: le na desno in naravnost;
  • levega prometnega pasu: le naravnost in na levo.


Kako je z utripalkami pri zapuščanju krožnega križišča?

Kadar želimo zapustiti krožno križišče (modri osebni avtomobil, prikazan na levi strani slike), moramo pravočasno vklopiti desne utripalke, najbolje takoj za zadnjim uvozom. To je treba storiti zaradi boljše pretočnosti križišča.

Če desne utripalke vklopimo prehitro (pred zadnjim uvozom) lahko zavedemo voznika, ki se želi vključiti na krožno križišče; to pa lahko privede do nevarne situacije.
Če desne utripalke vklopimo prepozno (tik pred izvozom) ali pa jih sploh ne vklopimo, tvegamo nalet vozila od zadaj. Vozniki nas na uvozu pozorno opazujejo in čakajo ter se ne vključujejo misleč, da bomo nadaljevali vožnjo po križišču. S tem zmanjšujemo pretočnost križišča.

Kako pa je z utripalkami pri vstopu na krožno križišče?
Pri vključevanju na krožno križišče ni treba vklopiti desnih utripalk. Vklopimo jih le, če je krožno križišče izvedeno tako, da je izvoz, po katerem želimo zapustiti krožno križišče, v neposredni bližini uvoza – to velja predvsem za manjša krožna križišča.


Pravilna in nepravilna vožnja po krožnem križišču z ločenimi prometnimi pasovi

Pravilna vožnja: z zelenimi puščicami so prikazana pravilna ravnanja.
Nepravilna vožnja: z rdečimi puščicami so prikazana nepravilna ravnanja, ko voznik menja prometni pas. Na teh krožnih križiščih menjava prometnih pasov ni predvidena.

Če na to krožno križišče zapeljemo po napačnem prometnem pasu za želeno smer, na samem križišču te napake ne moremo popraviti. Potrebno bo zapustiti krožno križišče in “poskusiti” znova.


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!