Kakšno prikolico smem voziti?

Vleka priklopnega vozila z vozniškim dovoljenjem kategorije B:

  • vleka lahkega priklopnika največje dovoljene mase (v nadaljevanju NDM) skupine vozil ne presega 4.250 kg. Sestavljata jo: vlečno vozilo kategorije B (NDM največ 3.500 kg) + lahki priklopnik z NDM največ 750 kg.
  • vleka priklopnega vozila NDM skupine vozil ne presega 3.500 kg. Sestavljata jo: vlečno vozilo kategorije B + priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik.

Vleka priklopnega vozila z vozniškim dovoljenjem kategorije B + koda 96:

  • vleka priklopnega vozila NDM skupine vozil presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg. Sestavljata jo: vlečno vozilo kategorije B + priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik.

Vleka priklopnega vozila z vozniškim dovoljenjem kategorije BE:

  • vleka priklopnega vozila NDM skupine vozil presega 3.500 kg in ne presega 7.000 kg. Sestavljata jo: vlečno vozilo kategorije B + priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, s tem, da njegova NDM ne presega 3.500 kg.

Kako hitro s prikolico?

Kadar vlečemo priklopno vozilo, je hitrost vožnje omejena na 90 km/h, razen na avtocestah in hitrih cestah, kjer je omejena na 100 km/h.

Kdaj B in kdaj B+E?

Izraz največja dovoljena masa skupine vozil pomeni seštevek mase vlečnega in vlečenega vozila ter njunih nosilnosti. Kadar ta presega 3500 kg, mora imeti voznik vozniško dovoljenje kategorije B+E. Enako velja tudi, kadar je največja dovoljena masa priklopnega vozila večja od mase vlečnega vozila.
Za BE kategorijo mora voznik imeti dopolnjeno starost 18 let, ter pridobljeno moremo imeti vozniško dovoljenje kategorije B. Potrebno je opraviti izpit iz prve pomoči, zdravstveni pregled in izpit iz teorije (CPP).

Kategorijo B s kodo 96 pridobimo z dodatnim praktičnim usposabljanjem v izbrani šoli vožnje in izpitna ura.

Posebnosti glede prometne signalizacije

 Prepovedan promet za motorna vozila s priklopnim vozilom  

Znak označuje cesto ali njen del, kjer je prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo kakršno koli priklopno vozilo.

Prepovedan promet za motorna vozila s priklopnim vozilom  

Znak označuje cesto ali njen del, kjer je prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopna vozila. Vleči je dovoljeno le lahki ali bivalni priklopnik.

Prepovedan promet za motorna vozila s priklopnim vozilom

Znak označuje cesto ali njen del, kjer je prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopno vozilo, razen polpriklopnika, lahkega priklopnika ali bivalnega priklopnika.