⚠ Zakaj je pomembna varnostna razdalja? ⚠

Vožnja na ustrezni varnostni razdalji je eden od temeljnih pogojev za varen potek prometa. Do vozila pred seboj moramo imeti vedno takšno varnostno razdaljo, da:

    • lahko zmanjšamo hitrost ali ustavimo in s tem preprečimo trčenje, če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali celo ustavi;
  • da se lahko voznik, ki nas prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas, torej prometni pas, po katerem je vozil pred pehitevanjem.

21,22 – Dvosekundna varnostna razdalja

Če vozimo za drugim vozilom po istem prometnem pasu, moramo voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozimo, prevozimo v dveh sekundah (varnostna razdalja).

Image converted using ifftoany

Ideja je prišla iz Velike Britanije (ena prometno najvarnejših držav), kjer gre pravzaprav za mehki ukrep spodbujanja voznikov za spoštovanje varnostne razdalje. Zaenkrat je to šele poskusna označitev prometne ureditve, ki bi naj spodbujala voznike k spoštovanju varnostne razdalje. Puščice vozniku nakazujejo, kakšen bi moral biti v tistem trenutku razmak “dveh sekund” pri hitrosti 130 km/h. Ko voznik pripelje do puščice, bi moralo biti vozilo pred njim že vsaj pri naslednji puščici.

Premajhna varnostna razdalja

Image converted using ifftoany

Bodimo zbrani in pozorni pri dohitevanju počasnih tovornih vozil. Razlika v hitrosti je lahko veliko večja od naših pričakovanj ali ocene, to pa predstavlja tveganje za nalet. Ti naleti imajo navadno zelo hude posledice.