Kako zagnati akumulator?

Zgodi se, da akumulator odpove ali se izprazni. Kako pravilno in predvsem varno zagnati avtomobil s pomočjo akumulatorske baterije drugega vozila? 1

Prvo potrebujemo nekoga s svojim vozilom – prijaznega soseda, prijatelja, neznanca. Vozili postavite blizu drug drugega tako, da lahko s kabli dosežete oba akumulatorja.

Sledi pravilna namestitev električnih kablov.  Električna kabla sta  rdeče in črne barve in sta na koncu opremljena s prijemalnimi klešči.

2

Pred namestitvijo kablov morata biti obe vozili ugasnjeni. Z eklektičnim kablom rdeče barve povežemo pozitiven (+) pol izpraznjene s pozitivnim (+) polom delujoče akumulatorske baterije.

Nato s črnim kablom povežemo negativni (-) pol delujoče akumulatorske baterije s kovinskim delom ( na karoseriji avtomobila, neizoliran prevodnik na motorju ..) avtomobila z delujočo akumulatorsko baterijo. Le tako se izognemo morebitni eksploziji okvarjenega akumulatorja in uhajanju jedkih snovi.

Prižig avtomobila: naprej zaženemo motor avtomobila z delujočo akumulatorsko baterijo, nato pa zaženemo motor avtomobila z izpraznjeno akumulatorsko baterijo.

Snemanje električnih kablov poteka v obratnem vrstnem redu pri ugasnjenem vozilu. Naprej odstranimo negativni (-) pol – črni kabel z prej izpraznjene baterije, nato iz drugega vozila. In enako za pozitivni (+) pol – rdeči kabel v istem vrstnem redu.

Bodimo zelo previdni, da s pozitivnimi (+) kabli ne povzročimo kratkega stika – ne povežemo pozitivnega (+) in negativnega (-) pola ali se s pozitivnim polom dotaknemo kovinskega dela vozila.