Vožnja v jesenskem času

Video nasveti

V jesenskem času postane vožnja zahtevnejša zaradi večkratnega bistvenega poslabšanja vremenskih in s tem voznih razmer. Oglejmo si kratek poučen video, kjer so prikazane najpogostejše nevarnosti, ki nas kot voznika, čakajo pri vožnji v tem letnem času:


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!