Tovorna vozila – 1. del

Tovorno vozilo in mrtvi koti

Slika 2: Tovorno vozilo želi menjati prometni pas. Opazili smo, da je voznik velikega tovornega vozila vklopil leve utripalke. Iz tega lahko sklepamo, da ta voznik na križišču želi zaviti na levo. Kot voznik rdečega osebnega avtomobila nekoliko zmanjšamo hitrost in omogočimo vozniku tovornega vozila da neovirano in varno menja prometni pas.

Slika 1:  Čeprav imajo tovorna vozila in avtobusi dober pogled naprej in velika ogledala (tudi še dodatna ogledala), imajo zaradi svojih značilnosti skoraj na vseh straneh vozila, lahko velike mrtve kote. To pomeni, da voznik velikega vozila v teh področjih ne vidi ničesar.  
Zato je pomembno, da kolesarji, vozniki mopedov, vozniki motornih koles ali vozniki osebnih avtomobilov, vozijo ali ustavijo na razdalji, ki vozniku tovornega vozila omogoča, da jih vidi v vzvratnih ogledalih.


Nevarnost za kolesarje pri zavijanju velikih vozil na desno

Nesreče, v katerih tovornjaki ali avtobusi, ki zavijajo desno, trčijo v kolesarje, imajo pogosto velike posledice za te “šibke” udeležence v prometu.

Na sliki je prikazan primer nevarne situacije zavijanja tovornega vozila in kolesarja (vsa vozila so na prednostni cesti):

  • Slika 1: Spregled kolesarja na vozišču.
  • Slika 2: Spregled kolesarja na kolesarskem pasu na vozišču.
  • Slika 3: Spregled kolesarja na pasu za kolesarje na pločniku oz. na prehodu za kolesarje.

Vozniki velikih vozil so v naseljih postavljeni pred velik izziv, ko želijo zaviti na desno, saj: 

  • jim visok položaj sedenja in okrnjene steklene površine – predvsem na straneh, omejujemo vidno polje ter včasih onemogočajo, da pravočasno opazijo hitre in zapletene prometne tokove. 
  • pogled jim lahko ovira tudi priklopno vozilo, nadgradnja zabojnika …; 
  • težko hkrati opazujejo vsa mesta, ki bi jih pravzaprav morali med zavijanjem; ogledala naj bi pomagala, a vozniki ne morejo nenehno pogledovati v njih  – paziti morajo tudi na to, kaj se dogaja na cesti, kamor želijo zaviti, saj pri zavijanju navadno potrebujejo še dodaten prostor na drugi strani ceste; 
  • to stanje potencirajo še mrtvi koti, v katerem se lahko skrijejo kolesarji in pešci.

Opozorilo za kolesarje: Tudi kolesarji bi se morali vesti samozaščitno in se dobro poučiti o tem, kaj se dejansko vidi iz kabine tovornjaka – mnogi imajo namreč o tem napačne predstave. Lahko predpostavimo: Če v ogledalih ne vidimo voznikovega obraza, tudi voznik ne more videti nas.

Vozniki se praviloma zanašajo na pogled v stranskih ogledalih, vendar tudi vsa dodatna ogledala ne morejo pokriti vseh mrtvih kotov. Težavo se lahko v omejenem obsegu reši z določenimi tehničnimi infrastrukturnimi rešitvami in novimi asistenčnimi sistemi v vozilih (zaznavanje pešcev, kolesarjev, ovir …).


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!