Izključevanje z avtoceste 1. del

Kako se pravilno izključimo z avtoceste

SLIKA 1:  Pravilna izključitev z AC
Tudi izključevanje iz AC od nas zahteva zbranost. Kadar želimo zapustiti AC, pozorno spremljamo prometno signalizacijo (prometne znake, označbe na vozišču …), ki si logično sledi do izvoza. Izključujemo se le z desnega prometnega pasu. Opazujmo promet v vzvratnih ogledalih. Desne utripalke vklopimo pravočasno in z nezmanjšano hitrostjo in v blagem loku zapeljemo na začetek zaviralnega pasu. Na zaviralnem pasu zmanjšujemo hitrost vožnje.

SLIKA 2: Zaviranje na desnem prometnem pasu 
Na desnem prometnem pasu AC ne zaviramo in ne zmanjšujemo hitrosti. Vsako tako dejanje brez tehtnega razloga pomeni nevarno situacijo in s tem veliko tveganje za nalet. Vozniki za nami namreč takšnega nenadnega zaviranja ne pričakujejo. Prav tako že samo ime »zaviralni pas« pove, kje je treba zavirati.

Kar nekaj odsekov v Sloveniji je takšnih (AC in HC), da sta pospeševalni in zaviralni pas zelo blizu. Bodimo pozorni!


Nevarnosti pri izključevanju z AC

Omejitev hitrosti na 40 km in dvosmerni promet

Na izvozu moramo prilagoditi hitrost vožnje prometni signalizaciji in drugim okoliščinam. Velikokrat je hitrost znižana na 40 km/h. Bodimo pozorni, saj ko na zaviralnem pasu zmanjšujemo hitrost, imamo občutek, da smo mnogo počasnejši, kot v resnici smo. Naši občutki so namreč še vedno pogojeni s hitrostjo, s katero smo vozili po AC. Zato hitrost sprotno preverjamo tudi na merilniku hitrosti.

Veliko izvozov se zaključuje tako, da sta uvoz in izvoz ločena le z ločilno neprekinjeno črto, kar pomeni, da poteka promet dvosmerno. Na to nas opozarja tudi postavljen prometni znak za nevarnost dvosmerni promet.
Prav tako je velikokrat, neposredno za izvozom z AC križišče, tudi krožno ali celo semaforizirano. Predvsem ob prometnih konicah moramo predvidevati ustavljena vozila, ki na izvozu oz. že na zaviralnem pasu čakajo na prosto pot.

Zastoj oz. ovira na zaviralnem pasu

Nevarna situacija lahko nastane, ko želimo zapeljati na zaviralni pas, kjer je zastoj. To je pogosto med prometnimi konicami, ko je vozil veliko, in križišče, ki je neposredno za izvozom, nima dovolj velike pretočnosti za vsa vozila, ki pripeljejo z AC. Še posebej je to nevarno, če pred nami vozeče (večje) vozilo zastira pogled. Zato je takšne situacije treba predvidevati. Zadnje vozilo v tem zastoju mora imeti vklopljene varnostne utripalke.


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!