Ali vozniki motornih koles pravilno uporabljamo prometne pasove na avtocesti?


PRAVILNA vožnja in ravnanja voznika motornega kolesa

SLIKA 1: Vožnja po pospeševalnem pasu. Voznik naj bi izkoristil celotno dolžino pospeševalnega pasu. S tem lahko ujame hitrost morebitnih vozil, ki vozijo po AC in ima med tem tudi dovolj časa, da v vzvratnih ogledalih natančno opazuje promet na desnem prometnem pasu. Na koncu pospeševalnega pasu se voznik po znanem postopku vključi v promet; še enkrat pogleda v levo vzvratno ogledalo, vključi leve utripalke in v blagem loku zapelje na desni prometni pas.

SLIKA 2: Vožnja po desnem prometnem. Za vožnjo po AC mora voznik uporabljati desni prometni pas. Levi prometni pas je namenjen izključno prehitevanju.

SLIKA 3: Prehitevanje na AC. Na sliki je prikazan začetek prehitevanja. Potek začetka prehitevanja: voznik pogleda v levo vzvratno ogledalo, vključi leve utripalke in v blagem loku zapelje na levi prometni pas. Izključi leve utripalke in z dovolj veliko bočno (varnostno) razdaljo prehiti vozilo. Voznik motornega kolesa mora biti med prehitevanjem pozoren predvsem na močne zračne vrtince, ki jih ustvarjajo, predvsem velika vozila, kot so tovorna vozila in avtobusi. 

SLIKA 4: Prehitevanje na AC. Na sliki je prikazan zaključek prehitevanja. Potek zaključka prehitevanja: ko voznik prehiti to vozilo in je od tega primerno oddaljen, še enkrat pogleda v desno vzvratno ogledalo, vključi desne utripalke in v blagem loku zapelje na desni prometni pas. Ko poravna motorno kolo izključi desne utripalke in nadaljuje vožnjo po tem prometnem pasu.

Torej:
Če prehitevamo posamezno vozilo, in ko se to vozilo pojavi v našem vzvratnem ogledalu – vklopimo desne utripalke ter se vrnemo na sredino izhodiščnega/desnega prometnega pasu AC.
Če je vozil (predvsem tovornih) na desnem prometnem pasu več, s prehitevanjem nadaljujemo, razen če bi s tem ovirali vozila, ki pripeljejo za nami in imajo višjo hitrost.


NEPRAVILNA vožnja in ravnanja voznika motornega kolesa

SLIKA 1: Vožnja po odstavnem pasu. Vožnja po tem pasu je prepovedana. Odstavni pas se lahko uporablja izključno za ustavitev v sili in za ustavitev zaradi formiranja reševalnega pasu.

SLIKA 2: Voznik motornega kolesa vozi po levem prometnem pasu, desni prometni pas je prost, torej ne prehiteva. To je izrecno prepovedano. Kot rečeno: za vožnjo po AC mora voznik (kakršnega koli vozila) uporabljati desni prometni pas. Levi prometni pas je namenjen izključno prehitevanju.

SLIKA 3: Voznik motornega kolesa vozi po ločilni prekinjeni črti med levim in desnim prometnim pasom. To je prepovedano, saj se ne pripravlja, da bo prehiteval. Kot rečeno: za vožnjo po AC mora voznik (kakršnega koli vozila) uporabljati desni prometni pas. 

SLIKA 4: Voznik motornega kolesa vozi v neposredni bližini desne robne črte. To je prepovedano. Voziti bi moral po sredini desnega prometnega pasu.


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!