Prometni pas za počasna vozila

Prometni pas za počasna vozila je označen prometni pas, namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšujejo pretočnost prometa.

Začetek prometnega pasu za počasna vozila.

Na prometni pas za počasna vozila, ki je na voljo praviloma na vzponih AC, zapeljejo vsa tista vozila, ki bi s počasno vožnjo ovirala promet, in tista vozila, ki na takšnem odseku ne dosegajo določene hitrosti. To so praviloma tovorna vozila.
Označen je s prometnima znakoma Prometni pas za počasna vozila – začetek in konec. Torej ta prometni pas lahko uporabljamo tudi, ko vozimo osebni avtomobil, če na njem ni tovornih vozil in avtobusov in če smo mnenja, da s tem pripomoremo k varnejšemu in bolj tekočemu poteku prometa.


Konec prometnega pasu za počasna vozila.

Med vožnjo po AC, ne glede nato, ali vozimo po desnem ali po levem prometnem pasu, je zelo pomembno, da ves čas spremljamo, kje se bo prometni pas za počasna vozila končal. S tem bomo pravočasno predvideli in omogočili vključevanje počasnejših vozil na desni prometni pas AC. 

Če ne ravnamo tako, se lahko zgodi nevarna situacija, ko se želi vozilo po prehitevanju (modri avtomobil) vrniti na desni prometni pas. Zaradi zapiranja prometnega pasu za počasna vozila pa se na desni pas hkrati pomika tudi tovorno vozilo, ki zaradi mrtvega kota morebiti ne vidi modrega osebnega avtomobila.


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!