Srečanje vozil – 1. del

Srečanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki prihaja iz nasprotne smeri. Srečanje je tudi najpogostejši element vožnje: samo pomislimo, kolikokrat se med vožnjo srečamo z drugimi vozili. To tudi pomeni, da smo vsak dan izpostavljeni določenim tveganjem na cesti. Ne vemo v kakšnem stanju je voznik, ki nam pripelje nasproti, ali mogoče telefonira, ali je z mislimi drugje, ali je alkoholiziran …

Že samo trenutek nezbranosti je dovolj, da voznik nasproti vozečega vozila ali sami zapeljemo iz svoje smeri.
Zato se posvetimo prav vsakemu srečanju.

Srečujemo se predvsem na cestah z dvosmernim prometom, a prav tako je tudi na AC ali HC srečanje pogosto, na primer na številnih deloviščih, kjer promet poteka po eni strani AC ali HC dvosmerno.
O srečanju govorimo tudi takrat, ko pripeljemo z vozilom proti pešcu, ki hodi v smeri proti nam.


SLIKA 1: Srečanje na normalno širokem vozišču. Pri srečanju imata pomembno vlogo širina vozišča in velikost (širina) vozila, s katerim se srečujemo.

  • Preden se srečamo z drugim vozilom, usmerimo pogled čim dlje pred vozilo, da lažje ocenimo pravi trenutek in mesto srečanja ter ugotovimo morebitne ovire (pešci, kolesarji …) na naši oz. njegovi strani vozišča.
  • Pri srečanju zagotovimo na svoji levi strani zadostno bočno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem cestnega prometa, s katerim se srečujemo. Če je vozišče dovolj široko, ni večjih težav.

SLIKA 2: Srečanje na ozkem vozišču, srečanje je možno, a oteženo. Če je vozišče takšno, da se široko vozilo (tovorno vozilo, avtobus …) ne more neovirano srečati z nami, moramo tako zmanjšati hitrost vožnje, da se lahko na predvidenem mestu srečanja umaknemo na desno stran vozišča in če je treba, tudi varno ustavimo. Umakne oz. ustavi naj tisti voznik, kateremu je to lažje.

SLIKA 3: Srečanje na ozkem vozišču, srečanje ni možno, eno vozilo mora zapeljati vzvratno. Če je vozišče tako ozko, da ni možno srečanje, mora en voznik zapeljati vzvratno (navadno to stori osebno. To naj stori voznik, kateri to lažje stori oz. voznik, ki se sreča z avtobusom oz., voznik ki se sreča z vozilom s pripetim priklopnim vozilom, tovornim vozilom …

SLIKA 4: Srečanje z nasproti vozečim vozilom in bočna razdalja.Pri srečanju moramo biti pozorni na bočno razdaljo na levi strani našega avtomobila. Pogosto se pripeti, da pri srečanju pride do trka z vzvratnimi ogledali oz. do podrsanja obeh vozil. To je posledica premajhne bočne razdalje, praviloma zaradi nezbranosti voznikov, prevelike hitrosti, napačne ocene širine nasproti vozečega vozila oz. širine vozišča … To je lahko tudi vzrok za hujšo prometno nesrečo, saj se eden ali oba voznika lahko ustrašita in popolnoma napačno ravnata …


Srečanje na cesti z velikim vzdolžnim nagibom

Ustavi praviloma tisti voznik, ki vozi navzdol, razen če je tistemu, ki vozi navkreber, zaradi okoliščin v prometu to lažje storiti.

  • Ko ugotovimo, da se je voznik, ki vozi navzdol, umaknil in ustavil, previdno zapeljemo mimo njega.
  • Če mora na taki cesti eno od vozil zapeljati vzvratno, mora to storiti:
    •  voznik vozila, ki se srečuje z avtobusom;
    •  voznik vozila, ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno vozilo.

Srečanje na ozki cesti

Na ozki cesti, kjer je srečanje oteženo, mora ustaviti, po potrebi zapeljati vzvratno ter omogočiti varno srečanje tisti voznik, ki to lažje stori.
Pomembno je, da zmanjšamo hitrost vožnje. Če se vozilo iz nasprotne smeri težje umakne, sami poiščemo ustrezno mesto umika in počakamo, da voznik zapelje mimo. Če vidimo, da se je voznik na nasprotni strani že umaknil in nam omogočil vožnjo, previdno peljimo mimo.
V primeru, da je vozišče ozko in je možno srečanje izpeljati tako, da oba avtomobila zapeljeta na bankino, izvedemo to previdno in predvsem z zmanjšano hitrostjo. Vsekakor moramo biti pri tem pozorni na stanje kakšna je bankina (neravnine, jame …) in kakšen je rob vozišča/asfalta (poškodovan, visok, oster …). 


Ekipa eCPP.si vam želi varno vožnjo!