Ne pozabimo menjati pnevmatik!

Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in vedno v zimskih razmerah morajo imeti motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, predpisano zimsko opremo (razen v priobalnem pasu).


V zimsko opremo spadajo:

  • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa. Pri nakupu snežnih verig bodimo pozorni na dimenzije pnevmatik, saj se lahko zgodi, da kupimo premajhne oz. prevelike. Pri nekaterih avtomobilih pa je njihova uporaba omejena le na določene dimenzije pnevmatik in dovoljena le na določeni osi.

Žlebovi v tekalni površini (v dezenu) pnevmatik (zimskih ali poletnih, slednje morajo imeti enako minimalno globino žlebov kot zimske), ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

Pnevmatike naj bodo:

  • od istega proizvajalca na vseh kolesih;
  • na vsaki osi naj bodo pnevmatike istega proizvajalca, istega tipa, modela, nosilnosti, hitrostnega razreda in enake globine profila oz. naj ne bo bistvenih razlik v obrabljenosti. To pomeni, da se izrabljene pnevmatike menjajo vsaj v paru;  
  • na vseh kolesih iste vrste (poletne, zimske) in istih dimenzij.

POMEMBNO!
Zimske pnevmatike so predvidene za nizke temperature okolja, to je, ko se temperature spustijo pod 7°C.


Globino žlebov v dezenu lahko preverimo z ustreznim merilnikom oz. s kovancem za 1 EUR (njegov zlati rob je namreč širok 3 mm) ali s pomočjo oznak TWI, ki so na pnevmatiki. Globino žlebov je smiselno preverjati bolj pogosto, še posebej, če je zima blaga, in če prevozimo večje število kilometrov, saj je pri višjih temperaturah, tudi obraba pnevmatik višja.


Razlike med zimsko in letno pnevmatiko


Če kljub vsemu uporabljamo poletno pnevmatiko v zimskih mesecih, se moramo zavedati, da se gumena zmes letnih pnevmatik pri zimskih temperaturah strdi in ne nudi več potrebnega oprijema, zato poletne pnevmatike manj učinkovito “režejo” sneg, da bi dosegle cestišče spodaj, na ledenih površinah pa so povsem brez učinka in vozišče spremenijo v drsalnico.

Vozilo s poletnimi pnevmatikami ima daljšo zavorno pot, pri 50 km/h ta znaša približno 62 metrov, medtem, ko se vozilo z zimskimi pnevmatikami ustavi že pri približno 31 metrih. (vrednosti so sicer odvisne od vrste pnevmatik, vozila, razmer na cestišču ipd.)

Univerzalnih zimskih pnevmatik, kljub velikemu napredku tehnologije, ki bi bile enako učinkovite pri vožnji po suhem, zasneženem ali poledenelem vozišču, žal (še) ni. Zato je zelo pomembno, da pri nakupu izberemo našim zahtevam in vožnji najustreznejše – torej glede na področja z manjšo količino snega, ali celo brez področja, kjer navadno zapade več snega …


Pnevmatike so eden najpomembnejših elementov aktivne varnosti!

Ne pozabimo, da pnevmatike:

  • s svojo majhno površino vzpostavljajo edino povezavo med vozilom in voziščem. Varna vožnja je torej odvisna le od majhne, a izjemno pomembne, za dlan velike stične površine med vsako pnevmatiko in voziščem. Pomembno je, da se voznik majhnosti stične površine vselej zaveda, in da usvoji dovolj znanja o uporabi ter lastnosti pnevmatik;
  • na vozišče prenašajo zavorne, pospeševalne in bočne sile vozila;
  • med vožnjo blažijo udarce, ki so posledica neravnin na vozišču.