Motoristi

4. del:
Nevarne situacije, ki jih povzročijo drugi vozniki


Vsekakor ne moremo trditi, da so za prometno nesrečo v vseh primerih krivi vozniki motornih koles. So hitri, drži, in to je njihova hiba – krivda, a ker so v prometu prisotni le nekaj mesecev, smo mnogokrat na njih drugi vozniki premalo pozorni.

Zavijanje na levo in sočasno prehitevanje voznika motornega kolesa na križišču.

Če zavijamo na levo (modri osebni avtomobil) in nimamo dovolj dobrega pregleda nad dogajanjem za vozilom, ki s prednostne ceste zavija na desno (beli osebni avtomobil), počakajmo. Načeloma z belim osebnim avtomobilom nimamo TMT (točke možnega trčenja) in smemo hkrati prevoziti križišče. Vendar pozor! Pri tem lahko spregledamo motorno kolo, ki ga je osebni avtomobil zakril, in trčimo vanj.

Tudi za voznika motornega kolesa velja, da mora biti pozoren na vozila, ki pripeljejo z bočne ceste in ima z njim TMT. Takšna prehitevanja na križiščih so lahko zelo tvegana, zato se jih odsvetuje.


Spregled voznika motornega kolesa in vključevanje počasnih vozil.

Slika 1: Spregled voznika motornega kolesa. Prikazana je “klasična” napaka voznika osebnega avtomobila, ki je spregledal motorno kolo na prednostni cesti. Zatorej; vselej, ko se vključujemo na prednostno cesto bodimo izjemno pozorni na vse udeležence cestnega prometa, še posebej na motorna kolesa, ki jih že iz znanih razlogov zlahka spregledamo (ozka silhueta, nekontrastna barva, stebri javne razsvetljave, drevesa, prometni znaki in drugi predmeti ob vozišču lahko motorno kolo zlahka zakrijejo).

Slika 2:  Vključevanje počasnih vozil.Prikazana je situacija, kjer se na vozišče priključuje nekategorizirana cesta, gozdna cesta oz. uvoz s kmetijskega zemljišča (travnik, njiva …). Velikokrat se namreč zgodi, da voznik traktorja pri vključevanju spregleda drugega udeleženca cestnega prometa. To napako mora voznik, še posebej voznik motornega kolesa predvideti in v celoti prilagoditi slog vožnje, predvsem zmanjšati hitrost vožnje. Na sliki je prikazana zelo nevarna situacija, saj je za tem uvozom nepregledni desni ovinek.