Varnostna razdalja na avtocesti

V juniju 2020 je DARS s tako imenovanimi “strešicami” oz. “puščicami” v obliki talnih označb opremil odseka avtoceste A1 med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter med Logatcem in Uncem proti Kopru. Do konca letošnjega leta bo s temi označbami opremljenih še več odsekov avtocest, že v poletnih mesecih tudi na štajerski avtocesti A1 med Vranskim in Šentrupertom.
In kaj pravzaprav te oznake pomenijo?

Preverjanje varnostne razdalje s pomočjo oznak na vozišču

Puščice oz. strešice vozniku nakazujejo, kakšen bi moral biti v tistem trenutku razmak »dveh sekund« pri hitrosti 130 km/h. Ko voznik pripelje do strešice, bi moralo biti vozilo pred njim že vsaj pri naslednji strešici.
Poleg talnih označb so postavljene tudi vertikalne table, s predpisanim prometnim pravilom, da je treba vzdrževati takšno razdaljo med vozili, ki je enaka razdalji med dvema narisanima strešicama.

Seveda pa še vedno velja, da lahko varnostno razdaljo preverjamo (in seveda ohranjamo) s t.i. sekundno metodo.

Preverjanje varnostne razdalje s pomočjo sekundne metode

Ob robu vozišča si izberemo nek predmet oziroma orientacijsko točko (na primer postavljen prometni znak, cestni smernik ipd.). Ko pred nami vozeče vozilo z zadnjim delom prevozi to točko, pričnemo šteti v sekundnem taktu: enaindvajset, dvaindvajset.
• Če isto mesto prevozimo ob izteku štetja dveh sekund, pomeni, da vozimo na dvosekundni varnostni razdalji, ki je primerna za vožnjo v normalnih in stabilnih prometnih razmerah na AC.
Če to mesto prevozimo prej, je naša varnostna razdalja premajhna.

V nekaterih primerih dvosekundna varnostna razdalja ne zadošča, zato jo povečamo na 3 sekunde in več. Varnostno razdaljo povečamo:
• v slabih vremenskih in cestnih razmerah (mokro vozišče, sneg, megla …);
• pri vleki priklopnega vozila;
• ko vozimo za vozili, ki nam zmanjšujejo preglednost …