Otroci in izstopanje iz vozila

Danes so se po več kot dveh mesecih ponovno odprli vrtci in šole. Kakšen je pravilen prevoz in pravilno izstopanje otrok iz vozila, še posebej v primerih, ko je parkirnih mest okrog vrtca oz. šole malo oz. jih ni?

Posebno pozornost moramo nameniti izstopanju otrok iz vozila.

  • Pozor! Če otrok izstopi neposredno na vozišče, ga izpostavljamo številnim nevarnostim. 
  • Prav tako ne jemljemo otroka iz vozila na levi strani; na vozišču namreč predstavljamo oviro – nevarno je za nas in za otroka.

Otroci – Odpiranje vrat in izstopanje iz avtomobila na desni strani – ustavimo na vozišču

Velika večina OŠ in vrtcev ima posebej predvidena parkirna mesta, da lahko starši odložijo otroke. Če teh ni dovolj, je treba biti še posebej pozoren kje in kako bomo otroka odložili .  

  • Kadar moramo ustaviti na vozišču ali ob njem, naj otrok vedno izstopi na strani, kjer je pločnik, oz. na strani, ki ne meji na vozišče.
  • Majhne otroke v nobenem primeru ne puščamo same iz vozila, ampak jih iz vozila pospremimo  – odpremo vrata, jih odpnemo iz otroškega sedeža in vodimo iz vozila do vrtca oz. šole.

Otroci – Odpiranje vrat in izstopanje iz avtomobila – s parkirnega mesta

Isto, kot v prejšnjem primeru, velja tudi, ko ustavimo vozilo na parkirnem mestu.

  • Otrok vedno izstopi na strani, kjer je pločnik, oz. na strani, ki ne meji na vozišče.

Po otroka v vrtec oz. šolo

Otroci do starosti pribl. 7 let še niso sposobni sami sodelovati v prometu (niso pozorni na promet, so razigrani, ne razumejo in dojemajo nevarnosti …), zato otroka nikoli ne čakajmo v vozilu na drugi strani vozišča. Otrok lahko namreč, ne glede na nevarnost, steče čez cesto, saj je prepričan, da je vse v redu.

Kadar prevažamo otroke, naj se nam nikoli ne mudi. Na pot se odpravimo z večjo časovno rezervo, ki predvideva prometne ovire (gost promet, morebitne zastoje, delovišča na cesti …). Ko vozimo otroka, nas ta opazuje, se od nas uči in si oblikuje stališča, ki jih je kasneje težko spremeniti; bodimo mu dober zgled.