Kako menjamo prometni pas?

Menjava prometnega pasu označuje prehod vozila z enega (vzporednega prometnega pasu) na drugega zaradi razvrščanja, prehitevanja, izogibanja oviram … Preden izvedemo menjavo prometnega pasu, se moramo:

  • najprej temeljito prepričati, da to lahko storimo brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje in
  • svojo namero pravočasno ter nedvoumno nakazati z utripalkami.

1. Prometni pas, na katerega želimo zapeljati, je prost

  • S pogledom NZR preverimo dogajanje za sabo in na pasu, na katerega želimo zapeljati.
  • Vklopimo ustrezne utripalke.
  • Ponovimo pogled NZR in če je pas prost, zapeljemo na sredino želenega prometnega pasu.

2. Prometni pas, na katerega želimo zapeljati, je zaseden

  • S pogledom NZR preverimo dogajanje za sabo in na prometnem pasu, na katerega želimo zapeljati.
  • Vklopimo ustrezne utripalke in se pomaknemo k ločilni črti.
  • V ogledalih spremljamo dogajanje za sabo in predvsem na prometnem pasu, na katerega želimo zapeljati.
  • S pospeševanjem ali zmanjševanjem hitrosti si zagotovimo primeren trenutek za premik.
  • Ko nastopi ugoden trenutek, preverimo še mrtvi kot in zapeljemo na sredino želenega prometnega pasu.

3. Med vozili ne vozimo slaloma in po nepotrebnem ne menjujmo prometnih pasov, še posebej ne v gostem prometu.

4. V gostem prometu se pogosto pojavi t. i. prepletanje, kadar dve vozili na sosednjih pasovih želita sočasno zamenjati prometni pas. Bodimo zelo pozorni. Prometnih pasov ne menjujmo tik pred križiščem (zadnji hip), ampak že veliko prej.