Sistem “zadrge”

V prometu kar hitro pridemo do situacije, kjer se dogaja nekaj nepredvidljivega. Cesta je lahko popolnoma zaprta ali pa gre zgolj za polovično zaporo. Kadar je na smernem vozišču z dvema ali več označenimi prometnimi pasovi na enem od prometnih pasov onemogočen promet vozil zaradi ovire ali se pas konča, se moramo vozniki ravnati po sistemu zadrge (izmenično vključevanje vozil).

T.i. zadrga je zelo pomemben element tekočega poteka prometa, ko nastane kolona, zastoj zaradi del na cesti ipd. 

  • Vozila, ki vozijo po prometnem pasu, ki se ne zapira, morajo voziti s primerno hitrostjo in na takšni razdalji do vozila pred seboj, da se lahko izmenoma vključi v promet še po eno vozilo s prometnega pasu, ki se zapira.
  • Če vozimo po prometnem pasu, ki se zapira, se vključimo šele pred zožitvijo (ne prej). Z vozili se namreč morata napolniti oba prometna pasova vse do zožitve. V nasprotnem primeru se sistem zadrge ne more razviti.

Večina voznikov dela napako, ko se pričnejo, že zelo daleč pred zaporo “vrivati” na prometni pas, ki se ne zapre. To je slabo predvsem iz dveh razlogov:

  1. na večji razdalji pred zaporo prometnega pasa se zadrga ne razvije;
  2. za razdaljo praznega prostora do zapore (včasih je tudi več kot 100 m), se zastoj podaljša.

POMEMBNO! Če se naš prometni pas končuje, vozniki na sosednjem prometnem pasu pa nas ne želijo opaziti, počakajmo in bodimo strpni. S takšnimi vozniki skušajmo vzpostaviti očesni stik. S pogledom, z gibom roke ali glave, z nasmehom … jim sporočimo, da se želimo vključiti. Ne pozabimo se zahvaliti vozniku, ki nas je spustil predse. 🙂