⚠️Tako se pravilno vozi v “turbo krožiščih”⚠️

Voznik belega osebnega avtomobila sme zapeljati le v smeri zelene puščice. Če bi zapeljal v smeri rdeče puščice, bi prevozil prekinjeni del fizične ločitve prometnih pasov, ki je označen s prekinjeno robno črto in je namenjen izključno za uvoz na krožno križišče. Takšno ravnanje ni dovoljeno in je nevarno, saj bi moral voznik zaradi ostrega zavoja, nenadoma bistveno zmanjšati hitrost vožnje. Vozniki, ki vozijo za njim, tega ne pričakujejo, zato bi lahko prišlo do naleta. Torej, preko te robne prekinjene črte sme zapeljati le rumeni osebni avtomobil, ki se vključuje na krožno križišče.🙂


To so nekoliko spremenjeni tipi krožnih križišč, saj imajo dva med seboj fizično ločena prometna pasova. Zaradi tega je ključnega pomena, da opazujemo prometno signalizacijo in se razvrstimo že pred samim križiščem.👍