Približevanje križišču

Ko se približujemo križišču:

  • prilagodimo hitrost vožnje; 
  • vozimo previdneje; 
  • ugotovimo, kakšno je to križišče in kako je urejen promet na njem z vidika prednostnih razmerij; 
  • pravočasno nakažemo morebitno spremembo smeri in se na zadostni razdalji pred križiščem razvrstimo; 
  • smo pozorni na udeležence na križišču in na tiste, ki se mu približujejo. Pomembno je, da pravilno ocenimo njihovo hitrost in oddaljenost. Ne pozabimo na pešce in kolesarje. 👫🚲

Na križišču: 

  • Upoštevamo pravila prednosti (pešci 👫, kolesarji 🚲, vozila s katerimi imamo TMT 🚗🚐 …) in prometno signalizacijo, s katero je na križišču urejen promet;
  • če se vključujemo na prednostno cesto in moramo pustiti mimo udeležence cestnega prometa, ki imajo prednost, jih čakamo na točki preglednosti (Točka preglednosti je mesto pred uvozom na križišče, od koder imamo zadosten pregled nad križiščem in prednostno cesto. );
  • pogledamo najprej levo ⬅ in nato desno ➡ ;
  • dosledno upoštevamo vrstni red vožnje vozil čez križišče. 

Sveža slika iz naše poti. 📷 Naleteli smo na nepravilno in nevarno ravnanje voznika črnega osebnega avtomobila. Ustavitev in parkiranje na križišču sta prepovedana!

Kdaj je vozilo parkirano napačno? Vozilo je parkirano napačno, če onemogoča drugemu udeležencu varno nadaljevanje vožnje in če s tem ogroža koga od udeležencev cestnega prometa.