Voznik začetnik

Ali vemo kdo je voznik začetnik?

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G. (ZVoz-1)

Do dopolnjenega 21. leta starosti je torej vsakdo voznik začetnik. V primeru, ko pa že imamo dve leti vozniško dovoljenje kategorije B in smo tudi dopolnili 21 let, ter pridobimo še kategorijo A, nismo voznik začetnik.

Mladi vozniki, še posebej začetniki, povzročijo nadpovprečno veliko prometnih nesreč, in sicer zaradi :

  • pomanjkanja izkušenj in nezrelosti, kar privede do težav pri soočenju z novimi situacijami v cestnem prometu – naletijo na situacijo, ki ji niso kos; 
  • nezmožnosti pravočasno obdelati vse potrebne informacije, za pravilno odločitev;
  • da za prepoznavanje tvegane situacije potrebujejo več časa kot voznik z izkušnjami;
  • neprilagojene, drzne in agresivne vožnje;
  • da več tvegajo, saj nekaterih situacij ne prepoznajo kot tvegane in zaradi pritiska vrstnikov v vozilu.

Tveganje za prometno nesrečo je pri mladih voznikih največje v prvem letu, ko pridobijo vozniško dovoljenje.

Voznik začetnik mora biti popolnoma brez alkohola v organizmu. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče, če v času dveh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu.

Iz Zakona o voznikih (ZVoz-1):

51. člen določa, da mora voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A2 ali A in B, opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

59. člen določa, da se vozniško dovoljenje izda do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorij A2 ali A in B. Vozniško dovoljenje se podaljša, ko voznik opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2 ali A in B.

V primeru ko pa imamo vozniško dovoljenje kategorije B in ni več voznik začetnik ter pridobi še vozniško dovoljenje kategorije A, se mu vozniško dovoljenje za kategorijo A izda za dve leti in podaljša, ko opravi program voznika začetnika za kategorijo A.

Če pa je nekdo lastnik vozniške kategorije A2 in B in je voznik začetnik, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za obe kategoriji.