Nove nadzorne točke na avtocestah

Za večjo prometno varnost na avtocestah je v veliki meri odvisna tudi tehnična brezhibnost vozila in psihofizično stanje voznikov, predvsem poklicnih voznikov (tovorna vozila, avtobusi, prevoz nevarnih snovi).

DARS izvaja redne nadzore vozil v zvezi z upoštevanjem zakonske regulative plačevanja cestnine, skupaj s Policijo, Prometnim inšpektoratom RS, Finančno in Veterinarsko upravo pa izvajajo dodatne nadzore vozil, tovora in voznikov.

Da bo nadzor izveden strokovno, varno in na najvišjih standardih, so v sklopu rušenja cestninskih postaj vzpostavili nadzorni točki na lokaciji Log (primorska avtocesta) in Torovo (gorenjska avtocesta).
Vzpostavitev dodatnih štirih nadzornih točk pa je predvidena pri odstranjevanju in preureditvi območij cestninskih postaj Kompolje (štajerska avtocesta), Dob (dolenjska avtocesta), Pesnica (štajerska avtocesta) ter Prepolje (podravska avtocesta).

KAJ SO NADZORNE TOČKE? Namenjene so preusmerjanju vozil (tovorna, avtobusi, osebna vozila, vozila, ki prevažajo nevarno blago ali vsa vozila) in nadzorom nad le-temi. Nadzor glede na pristojnosti izvajajo omenjene službe v okviru skupnih akcij ali posamezno.

Tehnična novost nadzornih točk je avtomatsko izločanje posamezne vrste vozil s pomočjo spremenljive signalizacije, kar pomeni, da bodo lahko kadarkoli izločili določeno vrsto vozil na nadzorno točko brez fizičnega postavljanja zapore. S takšnim sistemom se bodo lahko prilagajali prometnemu stanju na AC (prekinili izločanje). Sistem spremenljive signalizacije ne bo namenjen zgolj nadzoru, temveč bo uporabljen za vse ostale dogodke na tem avtocestnem odseku.

NA KAJ MOREMO BITI POZORNI?

Na preusmeritev na nadzorno točko bo voznike opozarjala spremenljiva signalizacija, ki bo voznikom sporočala:

  • katera vozila naj se preusmerijo,
  • kateri pas naj vozila uporabljajo,
  • lokacija nadzora (dolžina do mesta preusmeritve),
  • kakšna je omejitev hitrosti.

Voznike ob preusmeritvah naprošamo za upoštevanje spremenljive signalizacije, v primeru zastojev pa na strpnost. (Dars d.d.)

Nadzor se izvaja predvsem s ciljem večje varnosti (manj nesreč in poškodovanih); da iz avtoceste izločijo preobremenjena vozila, utrujene voznike, vozila s prepovedjo vožnje in tehnično nepopolna vozila.

Vir: Dars d.d.