Vožnja po levi ali desni strani?

Ste že bili v kakšni od držav, kjer vozijo po levi strani? Zelo nenavadno nam, ki vozimo po desni. Si predstavljate, volan je na desni strani, vzvratno ogledalo je na sredini, kar pomeni na voznikovi levi, prehitevamo po desni, v krožno križišče zapeljemo v levo in ročka za utripalke in brisalce sta ravno zamenjani. Torej bi zagotovo dežne kapljice brisali z utripalkami in smer nakazovali z brisalci. 😅🙈

Vožnja po levi strani izhaja iz časov fevdalne družbe, kjer je bilo varneje hoditi po levi kot desni strani poti.
Če sta se srečala sovražnika, sta si zato prizadevala ostati vsak na svoji na levi, saj sta tako meč lažje izvlekla ter ga močneje in spretneje vihtela. Isto stran so uporabljale tudi vojske Egipta, Grčije in Rima. Izjema je bila Francije, kjer so pešci hodili po desni, kočije pa so se vozile po levi strani.

Prve spremembe so se začele z francosko revolucijo ko je Napoleon to ponesel po drugih delih Evrope. Na spodnji sliki so prikazane države, kjer vožnja poteka po levi in po desni strani ceste. Države v Evropi, kjer še danes vozijo po levi so Velika Britanija, Irska, Ciper in Malta.

Še dobro, da spadamo v večino. Zmeraj, ko vidim Angleže na naših cestah, sem presenečena, kako se znajdejo 🤔😎