Vozniško dovoljenje

Pogoj, da smemo voziti motorno oziroma motorno in priklopno vozilo je, da imamo veljavno vozniško dovoljenje. Vozniško dovoljenje nam izda upravna enota na našo zahtevo, izpolnjevati pa moramo določene pogoje, in sicer da :

  • smo telesno in duševno zmožni voziti vozilo;
  • smo dopolnili predpisano starost za vožnjo vozil; 
  • smo opravili vozniški izpit;
  • nam vozniško dovoljenje ni odvzeto ali začasno odvzeto;
  • nismo kaznovani s kaznijo prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije;
  • nam ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja;
  • imamo v RS stalno prebivališče oziroma imamo začasno prebivališče v RS več kot šest mesecev;
  • smo zahtevi priložili ustrezno fotografijo.

KAKO PA JE Z VELJAVNOSTJO VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA?

Ko nam preneha veljati status voznika začetnika (oz. ko predložimo potrdilo o uspešno opravljenem programu usposabljanja za voznika začetnika), nam vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil izdajo z veljavnostjo 10 let. To velja za kategorije AM, A1, A2, A, B, B1 in BE
Po dopolnjeni starosti 70 let pa se veljavnost podaljšuje za 5 let. Za podaljšanje se pa obvezno mora predložiti zdravniško spričevalo, da smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila posamezne kategorije.

Za kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E nam izdajo vozniško dovoljenje z veljavnostjo 5 let. Po dopolnjeni starosti 65 let, se vozniško dovoljenje podaljšuje za 3 leta.

Vozniško dovoljenje se podaljša osebi, ki ima v RS stalno prebivališče oziroma ima začasno prebivališče v RS več kot šest mesecev.


Domače ali tuje vozniško dovoljenje? Odgovor je, da lahko imamo le eno vozniško dovoljenje. Imetniku veljavnega tujega vozniškega dovoljenja se slovensko vozniško dovoljenje izda oziroma njegova veljavnost podaljša, če odda tuje vozniško dovoljenje. 

Vozniškega dovoljenja se ne izda oziroma se njegova veljavnost ne podaljša, če nam je bilo, v drugi državi članici Evropske unije, vozniško dovoljenje odvzeto, začasno odvzeto ali razveljavljeno. 

Če imamo vozniško dovoljenje druge države članice Evropske unije se veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša tako, da se izda slovensko vozniško dovoljenje.


Mednarodno vozniško dovoljenje pa dobimo na lastno zahtevo, če nam ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma se nam ne izvršuje kazen ali sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih vozil v Republiki Sloveniji.


Ter seveda zelo pomembno, vozniško dovoljenje moramo zamenjati tudi, če spremenimo osebno ime ali naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča. Čas za zamenjavo vozniškega dovoljenja imamo 30 dni od nastale spremembe. Zamenjava vozniškega dovoljenja je potrebna tudi če fotografija ne kaže več naše prave podobe. 🙂

Ker se pa zgodi, da zadeve tudi izgubimo, nam jih ukradejo ali pa smo jih “pospravili” tako, da ji več ne najdemo se na našo zahtevo izda novo vozniško dovoljenje.